ԵԼԱԿԵՏ   ԿԱՊ Հայերեն | Русский 
  ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ  
  ՊԱՏՄՄԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ  
  ԴՊՐՈՑՆ ԱՅՍՕՐ  
  ՄԵՐ ՇՆՈՐՀԱԼԻՆԵՐԸ  
  ԴՊՐՈՑԻ ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐԸ  
  ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ  
  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ  
  ՊԱՏՎՈ ՏԱԽՏԱԿ  
  ՏԱՐՎԱ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ  
  ՄԵՐ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԸ  
  ՀՂՈՒՄՆԵՐ  
  
ՏՆՕՐԵՆԻ ՈՂՋՈԻՅՆԻ ԽՈՍՔ
 
Տնօրենի ողջույնի խոսք
Մայրաքաղաք Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ 7 հասցեում է գտնվում Վ.Վ. Մայակովսկու անվան համար 7 միջնակարգ դպրոցը: 7 թվի այս ինքնատիպ զուգադիպությունը դարձել է կրթօջախի երկարակեցության այցեքարտը:
Բազում տարիների ընթացքում անուն, համբավ, հեղինակություն վաստակած մեր դպրոցը իր կայուն տեղն է ձեռք բերել կրթության բնագավառումª միաժամանակ պահպանելով միայն այս դպրոցին բնորոշ հատուկ առավելությունները և որդեգրելով արդի նորամուծությունների ռահվիրա լինելու փաստը: Առկա ձեռքբերումները հանդիսանում են իմ բնորոշման հավաստիքը, և որպեսզի բարձրա•ոչ չթվա վերոհիշյալ բնութա•րումը, բավական է նշել, որ դպրոցն ունի ռուսաց լեզվի ուսուցման աննախադեպ դրվածք, որի վառ ապացույցը հանդիսանում են մեր աշակերտների հաղթանակները քաղաքային, հանրապետական, միջազգային օլիմպիադաներում:
Հաջորդ առավելությունը դպրոցին կից գործող լողավազանն է: Այն վերանորո•ված է և համապատասխանում է ժամանակակից պահանջներին:
Չափազանց ինքնատիպ է մեր դպրոցի բակըª ասֆալտապատ և ծառաշատ:
Իմ տնօրինության տարիներին դպրոցում ստեղծվեց համակարգչային դասասենյակª ժամանակակից տեխնիկայով հագեցած:
Առավելությունների շարքը թվարկելից հարկ եմ համարում նշել, որ դպրոցում աշխատում է հո•եբան: Աշակերտները տարաբնույթ հարցերով, ծառացած խնդիրներով դիմում են հո•եբանի աջակցությանը: Նկատի ունենալով աշակերտի անհատ լինելու հան•ամանքըª դպրոցում •ործում է աշակերտական խորհուրդ: Այդ խորհրդի միջոցով, ջանքերով, մեծ ոգևորությամբ բազմաթիվ մտահաղացումներ դառնում են իրականություն:
Վաստակաշատ մանկավարժական կոլեկտիվը կրթել, դաստիարակել, ուսուցանել է բազմաթիվ սաների, որոնցից շատերը դարձել են անվանի կոմպոզիտորներ, դերասաններ, գիտնականներ: Այսօր էլ մեր աշակերտության մեջ կան տաղանդավոր երեխաներ, որոնք դեռ հնչեցնելու են Վ.Վ. Մայակովսկու անվան համար 7 միջնակարգ դպրոցի անունը:
Եսª որպես տնօրեն, ներդնում եմ բոլոր միջոցները, որպեսզի իմ աշակերտությունը ունենա բարեկար•, վերանորո•ված և ժամանակի շունչը կրող դպրոց: Իմ նպատակն է, որ մեր կրթոջախը երբեք չդոփի տեղում: Առաջընթացը խիստ անհրաժեշտ է և° ուսմանմ, և° կրթության, և° դաստիարակության, և° արտադպրոցական միջոցառումների հարցում:
Ես մեծ սիրով առաջին դասարան ընդունելության եմ հրավիրում ռուսերենի և ան•լերենի խորացված ուսուցմամբ հայկական և ռուսական դասարաններումª երաշխավորելով բարձրակար• ուսուցում, դպրոցական հետաքրքիր առօրյա: Համոզված եմ, որ ոչ մի ծնող և աշակերտ հուսախաբ չի լինիª ուսուցանելով մեր դպրոցում:
Դպրոցի հենքը ամուր է, որովհետև մենք չենք անտեսում հինը և ձեռք ենք մեկնում նորին: Այս ակնկալիքով է, որ ես ցանկանում եմ առաջարկել համա•ործակցությունª նախապես հայտնելով խորին շնորհակալություն:

Մայրաքաղաք Երևանի Գրի•որ Լուսավորիչ 7 հասցեում է •տնվում Վ.Վ. Մայակովսկու անվան համար 7 միջնակար• դպրոցը: 7 թվի այս ինքնատիպ զու•ադիպությունը

դարձել է կրթօջախի երկարակեցության այցեքարտը:
Բազում տարիների ընթացքում անուն, համբավ, հեղինակություն վաստակած մեր դպրոցը իր կայուն տեղն է ձեռք բերել կրթության բնա•ավառում՝ միաժամանակ

պահպանելով միայն այս դպրոցին բնորոշ հատուկ առավելությունները և որդե•րելով արդի նորամուծությունների ռահվիրա լինելու փաստը: Առկա ձեռքբերումները

հանդիսանում են իմ բնորոշման հավաստիքը, և որպեսզի բարձրա•ոչ չթվա վերոհիշյալ բնութա•րումը, բավական է նշել, որ դպրոցն ունի ռուսաց լեզվի ուսուցման

աննախադեպ դրվածք, որի վառ ապացույցը հանդիսանում են մեր աշակերտների հաղթանակները քաղաքային, հանրապետական, միջազ•ային օլիմպիադաներում:
Հաջորդ առավելությունը դպրոցին կից •ործող լողավազանն է: Այն վերանորո•ված է և համապատասխանում է ժամանակակից պահանջներին:
Չափազանց ինքնատիպ է մեր դպրոցի բակը՝ ասֆալտապատ և ծառաշատ:
Իմ տնօրինության տարիներին դպրոցում ստեղծվեց համակար•չային դասասենյակ՝ ժամանակակից տեխնիկայով հա•եցած:
Առավելությունների շարքը թվարկելից հարկ եմ համարում նշել, որ դպրոցում աշխատում է հո•եբան: Աշակերտները տարաբնույթ հարցերով, ծառացած խնդիրներով

դիմում են հո•եբանի աջակցությանը: Նկատի ունենալով աշակերտի անհատ լինելու հան•ամանքը՝ դպրոցում •ործում է աշակերտական խորհուրդ: Այդ խորհրդի

միջոցով, ջանքերով, մեծ ո•ևորությամբ բազմաթիվ մտահաղացումներ դառնում են իրականություն:
Վաստակաշատ մանկավարժական կոլեկտիվը կրթել, դաստիարակել, ուսուցանել է բազմաթիվ սաների, որոնցից շատերը դարձել են անվանի կոմպոզիտորներ,

դերասաններ, •իտնականներ: Այսօր էլ մեր աշակերտության մեջ կան տաղանդավոր երեխաներ, որոնք դեռ հնչեցնելու են Վ.Վ. Մայակովսկու անվան համար 7

միջնակար• դպրոցի անունը:
Ես՝ որպես տնօրեն, ներդնում եմ բոլոր միջոցները, որպեսզի իմ աշակերտությունը ունենա բարեկար•, վերանորո•ված և ժամանակի շունչը կրող դպրոց: Իմ նպատակն է,

որ մեր կրթոջախը երբեք չդոփի տեղում: Առաջընթացը խիստ անհրաժեշտ է և՛ ուսմանմ, և՛ կրթության, և՛ դաստիարակության, և՛ արտադպրոցական միջոցառումների

հարցում:
Ես մեծ սիրով առաջին դասարան ընդունելության եմ հրավիրում ռուսերենի և ան•լերենի խորացված ուսուցմամբ հայկական և ռուսական դասարաններում՝

երաշխավորելով բարձրակար• ուսուցում, դպրոցական հետաքրքիր առօրյա: Համոզված եմ, որ ոչ մի ծնող և աշակերտ հուսախաբ չի լինի՝ ուսուցանելով մեր դպրոցում:
Դպրոցի հենքը ամուր է, որովհետև մենք չենք անտեսում հինը և ձեռք ենք մեկնում նորին: Այս ակնկալիքով է, որ ես ցանկանում եմ առաջարկել համա•ործակցություն՝

նախապես հայտնելով խորին շնորհակալություն:
 
 
  
 Վերջին նորություն